Подела грађевинског материјала за избегла и интерно расељена лица

Подела грађевинског материјала за избегла и интерно расељена лица

Општина Оџаци је успешно завршила Јавни позив расписан 10.05.2021. по уговору о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала који је општина потписала са Комесаријатом за избеглице и миграције. На јавном позиву је било преко 80 пријава које су испуњавале услове. Општина је са преко 50% учествовала у целом програму који је износио 8.200.000 динара. Обезбеђен је грађевински материјал за 40 породица сходно њиховим потребама. На велико задовољство корисници ће тај материјал уграђивати чим  временски услови то дозволе за спољне радове ,а унутрашњи радови су већ у току. Грађевински материјал је добило 9 породица из Раткова, 8 из Бачког Грачаца, 7 из Оџака, 3 из Бачког Брестовца, 2 из Дероња, 6 из Лалића, 1 из Српског Милетића, 3 из Богојева. Списак потреба преосталих корисника је прослеђен Комесаријату за избеглице и очекујемо да у току идуће године решимо проблеме по питању побољшања услова становања и за преостале кандидате.

TOP