Почела грант шема у оквиру програма Подршка ЕУ инклузији Рома

Почела грант шема у оквиру програма Подршка ЕУ инклузији Рома

Делегација Европске уније у Републици Србији и Стална конференција градова и општина (СKГО) на свечаној церемонији доделили су 36 уговора градовима и општинама који су добили грантове у оквиру Kомпоненте 2 Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. Укупна вредност Грант шеме је два милиона евра, вредност грантова од 40 до 60 хиљада евра, а трајање пројеката од 9 до 15 месеци. Програм реализује СKГО, а финансира Европска унија.
Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Светозар Алексов изјавио је да је Србија национални оквир за инклузију Рома омогућила усвајањем Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016. до 2025. године.
Шеф сектора за сарадњу делегације ЕУ у Србији Ингве Енгстром истакао је да су реформе у ЕУ у великој мери локалне реформе, које се односе на образовање, здравство, заштиту животне средине, заштиту мањина и инклузију, наводећи и да је интеграција Рома један од приоритета у програмима ЕУ.
Председник Националног савета ромске националне мањине Далибор Накић истакао је да је да су пројекти, који ће се реализовати у 36 локалних самоуправа, од изузетног значаја за ромску заједницу, јер су фокусирани на оне области у којима је потребно остварити највећи напредак - запошљавање и антидискриминацију. Позвао је представнике локалних самоуправа да у реализацији пројеката искористе потенцијале ромске заједнице, односно локалних ромских организација, педагошких асистената, здравствених медијатора, координатора за ромско питање, односно њихово искуство, познавање терена и крајњих корисника помоћи.
Генерални секретар СKГО Ђорђе Станичић истакао је да је важно што ће се кроз ову донацију ојачати мобилни тимови за инклузију Рома у локалним самоуправама. Он је навео да је за спровођење ових пројеката обезбеђена и политичка подршка у свим локалним самоуправама формирањем координационих тела, што ће омогућити несметани рад на терену.
У оквиру Партије 1: Иницијатива за активно запошљавање ромског становништва, предвиђена средства у износу од 1,4 милиона евра за запошљавање ромског становништва додељена су, локалним самоуправама међу којима се нашла и општина Оџаци, у чије име је уговор потписао заменик председника општине Мирослав Kондић.

TOP