Општина Оџаци и Меteor commerc потписали Уговор о поклону

Општина Оџаци и Меteor commerc потписали Уговор о поклону

Председница општине Оџаци, мр Латинка Васиљковић, данас је у име  општине Оџаци потписала Уговор o поклону са законским заступником – директором Preduzeća za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo Meteor-Commerce DOO Sombor, Илић Јецом.

Уговором  поклонодавац, Meteor-Commerce , поклања на вечито непокретност чији је власник, парцелу број 1926, уписану у л.н.број 5874 к.о. Оџаци, односно земљиште под зградом – објектом (зграда друмског саобраћаја), земљиште уз зграду - објекат и земљиште под зградом – објекат укупне површине 2805 м2. Наведену  непокретност поклања наменски, у складу са планом генералне регулације насеља Оџаци, за потребе аутобуске станице.

Председница општине Оџаци се у име општине Оџаци, грађана општине, као и у своје лично име, захвалила на поклону. Иако је та непокреност била предвиђена за нешто скроз другачије, препознат је значај и потреба грађана општине Оџаци да та парцела треба остати у функцији у којој је била и раније. Истакла је да ће се наведена непокретност искористити за предвиђене намене и да ће Оџаци добити једну модерну аутобуску станицу. Такође,  на предметној парцели на видном месту, као знак захвалности, биће постављена табла са натписом да је иста парцела поклон породице Дробиловић и Meteor-Commerce, DOO Sombor. Овом приликом, Председница општине је уручила грб општине Оџаци, као и још један пригодан поклон заступнику фирме.

Јеца Илић је истакао да су представници фирме , након састанка са  руководством локалне самоуправе, разговарали на тему кориговања пословних планова како би грађани општине Оџаци у наредном периоду опет могли имати аутобуску станицу.  Процена руководства фирме је била да се општини може изаћи у сусрет и уступити предметна парцела без накнаде. Данас је коначно потписан  и оверен уговор. Ово је добар пример  како се могу кориговати сви планови , а све зарад ширих друштвених интереса, као и пословних партнера и запослених у предузећу Meteor-Commerce DOO Sombor. Изнео је и планове око уређења осталог простора  некадашње аутобуске станице које остаје у њиховом власништву. 

TOP