Оглас о јавном надметању за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката

Оглас о јавном надметању за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката објавила је Оглас о јавном надметању за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене у Оџацима.

Оглас о јавном надметању за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене у Оџацима, образац за правна и физичка лица, као и предлог плана диспозиције монтажних објеката - гаража биће истакнут на сајту општине Оџаци, на линку:https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/oglas-o-javnom-nadmetanju-za-izdavanje-u-zakup-lokacija-za-postavljanje-montaznih-objekata-privremenog-karaktera-na-povrsinama-javne-namene-u-odzacima-2020, као и на огласним таблама Општинске управе општине Оџаци и Месне заједнице Оџаци.

 

 

 

 

                  

 

TOP