Одржана конститутивна седница Скупштине општине Оџаци

Одржана конститутивна седница Скупштине општине Оџаци

На конститутивној седници Скупштине општине Оџаци одржаној 20.08.2020. године усвојен је извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за избор одборника у Скупштини општине Оџаци одржаним 21.06.2020. године и додели мандата кандидатима за одборнике, након чега је извршена верификација мандата одборницима.  Потом је на предлог једне трећине одборника изабран за председника Скупштине општине Оџаци, Горан Ђаковић, а за заменика председника Скупштине општине Оџаци изабрана је Александра Ћирић. На предлог председника Скупштине, постављени су за секретара Скупштине дипл. правник Милоје Лепојић, а за заменика секретара дипл. правник Данка Цветићанин.

Потом су донета решења о формирању мандатско-имунитетске комисије и комисије за кадровска и административна питања и радне односе.

Након завршена седнице, заказана је друга седница Скупштине општине за 20.08.2020. године у 14:15 часова на којој су изабрани извршни органи Општине Оџаци и то:

За председника Општине Оџаци изабран је Горан Николић, за заменика председника општине Оџаци изабрана је Дејана Салај, а за чланове Општинског већа изабрани су Миливоје Радоичић, Небојша Николић, Јожеф Кленанц, Игор Новаковић, Ивана Пустињаковић, Никола Кривокућа и Андрија Хајду.

Даном конституисања Скупштине општине Оџаци и извршне власти општине Оџаци, престале су све надлежности Привременог органа.

TOP