Одржана 99. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 99. седница Општинског већа општине Оџаци

Јуче је одржана 99. седница Општинског већа општине Оџаци са почетком  у 9,00 часова.

На седници је у разматрана и упућена Скупштини општине на доношење Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2023.годину,

Донета су следеће акта:

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Оџаци,

Решење о употреби текуће буџетске резерве,

Закључак о давању сагласности на Оперативни план зимске службе 2022-2023 година за период од 01.11.2022.-01.04.2023. године са ценовником услуга за зимско одржавање путева за сезону 2022/2023 годину,

Разматрана је и упућена Скупштини општине на давање сагласности Одлука о покрићу губитка по финансијском извештају за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци, док

је Пројекат јавно-приватног партнерства за замену рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења на  територији општине Оџаци разматран и упућен Скупштини општине на давање сагласности и усвајање.

TOP