Одржана 97. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 97. седница Општинског већа општине Оџаци

Данас је у сали Општинског већа, одржана 97. седница Општинског већа општине Оџаци са почетком  у 9,00 часова.

На седници су донета следећа акта:

Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писаних понуда ради отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 626/1 КО Оџаци,

Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писаних понуда ради отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 2330 КО Ратково,

Финансијски плана Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину,

Решење о одбијању жалбе Ранђеловић Јелене на Решење Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Оџаци,

Решење о одбијању жалбе Спасић Лидије на Решење Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Оџаци,

Решење за расподелу средстава из буџета у области спорта,

Решење о употреби текуће буџетске резерве,

Решење о накнади штете које проузрокују напуштене животиње,

Правилник о утврђивању права на једнократну помоћ у натури,

Закључак о давању сагласности на Оперативни план зимске службе 2022/2023 ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац

Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Богојево за 2022. годину,

Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Оџаци за 2022. годину,

Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Српски Милетић за 2022. годину,

Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Бачки Брестовац за 2022. годину,

Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Бачки Грачац за 2022. Годину,

Решење о измени Решења о утврђивању висине, вредности и критеријума за награђивање ученика који похађају основну или срдњу школу са седиштем на подручју општине Оџаци за школску 2021/2022 годину,

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки,

Закључак о давању сагласности на Финански план за коришћење средстава из буџета општине Оџаци за спровођење избора за чланове Савета месних заједница,

Решење о одбацивању приговора на листу приоритета објављену по јавном позиву за остваривање права на пружање услугу личног пратиоца детета,

Закључак о давању сагласности на преузимање обавезе по уговору који се односи на реализацију услуге стручног надзора у оквиру пројекта ,,ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА“.

Разматрало се и, упутило Скупштини општине на давање сагласности, о

Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за 2022.годину,

Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину,

Разматран је и упућен Скупштини општине на увид:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за период 01.01.2022. године до 30.09.2022. године,

Извештај о извршењу буџета општине Оџаци за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.

TOP