Одржана 96. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 96. седница Општинског већа општине Оџаци

24. октобра 2022. године, одржана је 96. седница Општинског већа општине Оџаци којом је председавао председник Општинског већа, Горан Николић. Седница је одржана у сали Општинског већа, са почетком у 9,00 часова.

На седници су донета следећа акта:

1. Програм рада зимске службе на територији општине Оџаци у зимском периоду 2022/2023 године,

2. Финансијски план за јавни ред и безбедност саобраћаја на путевима из делокруга општине Оџаци за 2022. годину,

3. Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за општину Оџаци у школској 2022/2023 години,

4. Конкурс за доделу студентских стипендија студентима који имају пребивалиште на територији општине Оџаци за школску 2022/2023 годину које додељује општина Оџаци,

5. Закључак о утврђивању висине накнаде и услова за остваривање права на накнаду трошкова смештаја студената у студентским домовима,

6. Јавни оглас за регресирање дела трошкова превоза студената за школску 2022/2023 годину,

7. Решење о одбијању жалбе на решење Општинског већа број 02-142/2022-III од 12.09.2022.године,

8. Решење за расподелу средстава из буџета у области спорта,

9. Решење о употреби текуће буџетске резерве,

10. Финансијски план ЛАП-а за унапређење образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите Рома у општини Оџаци за 2022. годину,

11. Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Лалић за 2022. годину,

12. Одлука о изменама и допунама плана јавних набавки,

13. Закључак о давању сагласности за преузимање обавеза по јавном конкурсу за финасирање пројекта у областима водоснабдневања и заштите воде за пројекaт ,,ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА “,

14. Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општина Оџаци за 2022. годину.

Финансијски извештај о раду Месне заједнице Српски Милетић од 01.01.2021.-31.12.2021. године, разматран је и упућен Скупштини на усвајање.

TOP