Одржана 95.седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 95.седница Општинског већа општине Оџаци

95.седница  Општинског већа општине Оџаци општине Оџаци одржана је 07.02.2020.године у сали Општинског већа са почетком у 08,00 часова.

Седницом је председавала председница Већа мр Латинка Васиљковић, а донета су следећа акта:

Допуне Програма одржавања јавних путева на територији општине Оџаци у зимском периоду 2019/2020. године,

Програм коришћења средстава за финансирање и унапређење безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години на територији општине Оџаци,

Финансијски план за јавни ред и безбедност саобраћаја на путевима из делокруга општине Оџаци за 2020. годину,

Програм за заштиту животне средине за 2020. годину,

Финансијски план Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину,

Закључак о суфинансирању програма удружења грађана из области социо – хуманитарних делатности,

Закључак о суфинансирању програма удружења грађана из области деловања културно уметничких друштава,

Закључак о суфинансирању програма удружења грађана из области културе,

Закључак о суфинансирању програма осталих удружења грађана,

Решење о накнади штете настале услед уједа паса луталица,

Закључак о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета општине Оџаци за 2020. годину ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац и

Решење о употреби текуће буџетске резерве.

На дневном реду седнице нашла се и Одлука о одређивању подручја основних школа у општини Оџаци, која је након разматрања упућена Скупштини општине Оџаци на доношење.

TOP