Oдржана 90.седница Општинског већа општине Оџаци

Oдржана 90.седница Општинског већа општине Оџаци

90.седница Општинског већа општине Оџаци одржана је у понедељак, 02. децембра 2019. године, са почетком у 08,00 часова.

На седници су донета следећа акта:
-Одлука о јавној расвети на територији општине Оџаци,
-Одлука о давању на коришћење дечијег игралишта ОШ „Вук Караџић“ Дероње,
-Финансијски план за јавни ред и безбедност саобраћаја на путевима из делокруга општине Оџаци за 2019. годину,
-Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Оџаци,
-Решење о накнади штете,
-Закључак о давању сагласности на Програм за коришћење субвенција за 2019. годину ЈКП „Услуга“Оџаци,
-Решење о употреби текуће буџетске резерве,
-Решење о додели средстава за суфинансирање трошкова превоза Културно уметничких друштава и осталих удружења у области културе и
-Решење за расподелу средстава за суфинансирање потреба у области спорта.

TOP