Одржана 86. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 86. седница Општинског већа општине Оџаци

86. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је у среду, 30.октобра 2019.године са почетком у 08,00 часова у сали Општинског већа. Седницом је председавала председнница општине Оџаци, мр Латинка Васиљковић, а донета су следећа акта:

- Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Оџаци,који се доноси у циљу побољшања ефикасности рада Општинске управе,
- Финансијски план Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, који је потребно ускладити са Одлуком о ребалансу буџета за 2019.годину, ради обезбеђивања средстава неопходних за измену пројектне документације за подизање пољопзаштитних појасева, као и израду Плана прилагођавања постројења везано за несанитарне депоније на територији општине Оџаци,
- Решење за расподелу средстава за суфинансирање потреба у области спорта, којим су обезбеђена средства за ШК „Милош Ракић“ Ратково, СД „7.јули“Оџаци и ФК „Раднички 1918“ Ратково,
- Решење о употреби текуће буџетске резерве, за реализацију пројекта „Пројекат фитнес центра на отвореном – постављање игралишта“, и за основну школу „Бранко Радичевић“ Оџаци, за вансудско поравнање
- Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Оџаци за период 01.01. – 30.09.2019. године, који ће се послати одборницима Скупштине општине Оџаци на увид,
- Закључак о давању сагласности на финансијски извештај МЗ Каравуково,
- Закључак о давању сагласности на финансијски извештај МЗ Оџаци,
- Закључак о давању сагласности на финансијски извештај МЗ Бачки Грачац,
- Закључак о давању сагласности на финансијски извештај МЗ Лалић,
- Закључак о давању сагласности на финансијски план МЗ Српски Милетић,
- Закључак о давању сагласности на финансијски план МЗ Дероње,
- Закључак о суфинансирању манифестација и јубилеја.

На дневном реду нашла се и Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци која је, након разматрања, упућена Скупштини општине на разматрање и доношење.

Општинско веће општине Оџаци, након усвајања Извештаја о извршењу буџета општине Оџаци за период 01.01. – 30.09.2019. године, исти доставља Скупштини општине Оџаци на увид.

TOP