Одржана 73.седница Општинског већа

Одржана 73.седница Општинског већа

  1. маја 2019.године у сали Општинског већа општине Оџаци са почетком у 07,30 часова одржана је 73.седница Општинског већа. Седницом је предедавала Председница општине, односно Општинског већа.

На седници су донета следећа акта:

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Оџаци. Досадашњем начелнику Општинске управе Шпири Шоргићу је истекао мандат, а  за новог начелника изабран је Недељко Вученовић, дипломирани правник из Сомбора.

Решење о додели средстава за суфинансирање трошкова превоза културно уметничких друштава и осталих удружења у области културе, за које је буџетом општине Оџаци за 2019. године опредељено 8.300.000,00 динара.

Решење о расподели средстава из буџета општине Оџаци за 2019. годину за суфинансирање потреба у области спорта,

Закључак о давању сагласности на Одлуку за цену улазнице на Олимпијском базену у Оџацима,

Закључак о финансирању манифестација и јубилеја.

 

На седници су такође разматрани и

Одлука о постављању и уклањању монтажних објеката привременог карактера као и

Закључак о утврђивању 20% већег броја деце за упис у ПУ „Полетарац“ Оџаци, који су након разматрања упућени Скупштини општине на одлучивање.

TOP