Одржана 72.седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 72.седница Општинског већа општине Оџаци

72.седница Општинског већа општине Оџаци одржана је у сали Општинског већа општине Оџаци у петак, 10.маја 2019. године са почетком у 7,30 часова. Седницом је председавала Председница општине и Општинског већа општине Оџаци мр Латинка Васиљковић. Седници су осим Председнице општине и чланова Општинског већа присуствовали и заменик Председника општине, помоћници Председника општине, заменик начелника Општинске управе, заменик секретара Скупштине, Јавни правобранилац, директор ЈКП „Услуга“ Оџаци, као и руководиоци Оделења која су припремала акта за 72.седницу.

Општинско веће је, након усвајања записника са претходне седнице, разматрало следећа акта:

  1. Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2018. годину, и предложило Скупштини општине Оџаци да донесе Закључак о давању сагласности на исти;
  2. Решење о именовању Комисије за оцену пројеката и утврђивање предлога о додели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, којим је за чланове Комисије именовало Ненада Савића, на предлог Професионалног удружења новинара Србије – ПРОУНС; Мирјану Ступар, на предлог Асоцијације електронских медија Војводине и Снежану Јанић, самосталног медијског стручњака.
  3. Решење о измени и допуни Решења о образовању жалбене комисије, којим је образовало Комисију у саставу: Карановић Зорица, председник Комисије, и Белић Љубомир, Шоргић Шпиро и Илић Богданка, чланови Комисије.
  4. Решење о образовању Комисије за давање на коришћење станова којима располаже општина Оџаци, у којој су именовани: Шоргић Шпиро, као председник Комисије, и чланови: Ковачевић Драган, Карановић Зорица, Смишек Петар, Ћујић Ненад, Марковић Дејан, и у зависности од насељеног места у ком се врши додела стана, секретар Месне заједнице.
  5. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву општине Оџаци,и исти усвојило.
  6. Решење о употреби текуће буџетске резерве, које је донело на основу захтева Општинске управе општине Оџаци.
  7. Измене Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за 2019. годину, које је упутила Скупштини општине Оџаци на разматрање и доношење Закључка о давању сагласности.
  8. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за период 01.01.2018.-31.12.2018. године, који је упутила Скупштини општине Оџаци на разматрање и доношење Закључка о давању сагласности.
  9. Финансијски план Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, који је усвојен на седници.
TOP