Одржана 65.седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 65.седница Општинског већа општине Оџаци

  1. седница Општинског већа општине Оџаци  је одржана 07.02.2019. године у сали Општинског већа, са почетком  у 07,30 часова.

На истој седници разматрана су следећа  акта:   

-План и програм рада Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци и музејске јединице за 2019. годину,

-Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

-Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

-Решење  о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,

-Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац

и иста су упућени Скупштини општине Оџаци на разматрање, доношење и давање сагласности.

TOP