Oдржана 64.седница Општинског већа општине Оџаци

Oдржана 64.седница Општинског већа општине Оџаци

Општинско веће општине Оџаци је у среду, 30.јануара 2019. године одржало 64. седницу Општинског већа општине Оџаци.

 На седници су донета следећа акта:

Решење о употреби текуће буџетске резерве,

Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Оџаци,

Закључак о суфинансирању програма удружења грађана из области културе,

Закључак о суфинансирању програма осталих удружења грађана,

Закључак о суфинансирању превоза културно – уметничких друштава и осталих удружења у области културе,

Закључак о давању сагласности на Програм одржавања чистоће и јавних зелених површина у Бачком Брестовцу за 2019. годину,

Закључак о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина у општини Оџаци за 2019. годину ЈКП „Услуга“ Оџаци,

Закључак о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама у општини Оџаци за 2019. годину ЈКП „Услуга“ Оџаци,

Закључак о давању сагласности на Програм уређења и одржавања гробља у општини Оџаци за 2019. годину,

 

На истој седници разматрани су и:   

Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2018. годину,

Закључак о изменама и допунама предлога Статута општине Оџаци,

и иста су упућени Скупштини општине Оџаци на разматрање и доношење.  

TOP