Одржана 62.седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 62.седница Општинског већа општине Оџаци

62. Општинског већа  општине Оџаци одржана је 10.01.2019. године и том приликом је Општинско веће донело акт којим је препоручено Општинској управи општине  Оџаци да поступи у складу са  чланом 88. став 3. Закона о планирању и изградњи  и да изда на коришћење путем прикупљања писаних понуда  за давање на коришћење грађевинског земљишта на одређено време за пољопривредну производњу, до њиховог привођења намени, одређене  катастарске парцеле у градском грађевинском реону, које су у јавној својини општине Оџаци, а све у у циљу рационалног коришћења.  Препоручена почетна цена за земљиште у радној зони у Оџацима (њиве) је 35.000,00 динара по једном хектару.

TOP