Одржана 6. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 6. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је одржана 6. седница Скупштине општине Оџаци. Председник Скупштине општине Оџаци, Горан Ђаковић, председавао је седницом која је одржана је у великој сали Спортског центра Оџаци. На седници су једногласно усвојена следећа акта:

1. Одлука о буџету општине Оџаци за 2021. годину,

2. Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршог рачуна буџета општине Оџаци за 2020. годину,

3. Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама,

4. Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,

5. Закључак о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2021. годину,

6. Закључак о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2021. годину,

7. Закључак о давању сагланости на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,

8. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,

9. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци,

10. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Дероње.

11. Кадровски план у општинској управи и правобранилаштву општине Оџаци.

12. Одлука о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.

13. Решење о разрешењу директора јавне установе спортски центар.

14. Решење о именовању вршиоца дужности јавне установе Спортски центар.

TOP