Одржана 5.седница Штаба за ванредне ситуације општине Оџаци

Одржана 5.седница Штаба за ванредне ситуације општине Оџаци

Поводом одлуке  о увођењу ванредног стања у Републици Србији Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци у складу са овлашћењима у ванредним ситуацијама а у циљу праћења стања и кординације рада у областима од значаја за функционисање локалне самоуправе дана 19.03 .2020.године донео је следеће  наредбе:

     А.  Лица задужена за праћење стања и координацију:

  1. У области здравства: Панић Стево, Мићановић Дејан, Павловић Зоран,
  2. У области пољопривреде: Хајду Андрија и Давор Маринковић,
  3. У области инспекцијског надзора и сарадње са полицијом: Јаковљевић Теодора, Ћуић Ненад и Зец Владимир,
  4. У области  сарадње са медијима: Митровић Марина, Ћирић Александра Војновић Марко,
  5. У области комуналних делатности: Арсић Никола, Адамовић Нинко, Дукић Дарко и Станишић Милорад,
  6. У области привреде: Грујичић Власко, Свилар Бојан и Станишић Милорад,
  7.  У области јавних набавки: Милутиновић Ратка и Лончар Бранка,
  8. У области сарадње са војском Србије Бранковић Љубомир и Митић Милош.

          Б. За координацију поступања између виших нивоа власти и локалне самоуправе задужује се Црвени крст Оџаци, а за координацију поступања у области социјалних питања Центар за социјални рад Оџаци у сарадњи са начелником Општинске управе.

    В. Радно време угоститељских објеката (ресторани, хотели, кафићи, барови, пекаре и остали угоститељски објекти) као и објекти малопродаје) радиће са скраћеним радним временом  од 08 до 18 часова.

       Г. Радно време општинске управе почиње у 08  а завршава у 13  часова.

        Д. Прекида се рад са странкама путем шалтера и забрањује улазак грађана у службене зграде Општинске управе општине Оџаци, осим представницима надлежних органа у вршењу њихових послова са даном 19.03. 2020. Општинска управа ће обезбедити обављање шалтерских послова  путем писане или електронске поште или путем телефона.

        Ђ. Сајт општине Оџаци уређиваће Војновић Марко, Ћирић Александра, Митровић Марина.

Лица из тачке А дужна су да поступају по захтевима Штаба, као и да  о свакој предузетој активности, захтеву, поремећају или личном сазнању, одмах   обавесте председника Штаба а најкасније у року од 12 часова.

TOP