Одржана 56. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 56. седница Општинског већа општине Оџаци

56. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је данас, 10.12.2021. године у сали Општинског већа, са почетком у 15,00 часова.

Разматран и упућен Скупштини на доношење:

  1. Нацрт Одлуке о буџету општине Оџаци за 2022. годину,
  2. Нацрт Одлуке о ангажовањуекстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2021. годину,
  3. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци,
  4. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама,
  5. Нацрт Кадровског плана за Општинску управу и правобранилаштво општине Оџаци за 2022. годину,
  6. Нацрт Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредним погодбом,

Разматрано и упућено Скупштини на давање сагласности:

  1. Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2022. годину,
  2. Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину,

На седници су усвојена следећа акта:

  1. Предлог Решења за расподелу средстава у области спорта,
  2. Предлог Закључка о утврђивању висине регресирсња путних трошкова студената.
TOP