Одржана 54. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 54. седница Општинског већа општине Оџаци

54. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је данас, 25.11.2021. године у сали Општинског већа, са почетком у 09,00 часова.

Разматран и упућен Скупштини на усвајање:

 1. Нацрт Одлуке o успостављању међуопштинске сарадње града Сомбора, општине Кула, општине Оџаци, општине Апатин и општине Бач,
 2. Нацрт Одлуке о усвајању Уговора о оснивању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“,

Разматран и упућен Скупштини на давање сагласности:

 1. Разматрање Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2021. годину,
 2. Разматрање Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2021. годину.

На седници су усвојена следећа акта:

 1. Предлог Финансијског плана ЛАП-а за унапређење образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите Рома у општини Оџаци за 2021. годину.
 2. Предлог Решења о расподели средстава у области спорта,
 3. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о ценовнику за рекламирање на спољном лед екрану Јавној установи „Спортски центар Оџаци“,
 4. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Бачки Брестовац за 2021. годину,
 5. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Дероње за 2021. годину,
 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Оџаци за 2021. годину,
 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Богојево за 2021. годину,
 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Финансијски план МЗ Српски Милетић за 2021. годину
TOP