Одржана 5. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 5. седница Општинског већа општине Оџаци

5. седница Општинског већа одржана је данас, 16.11.2020. године, у сали Општинског већа, са почетком у 09,00 часова.

Седницом је председавао председник Општинског већа, Горан Николић, а донета су следећа акта:

 1. Одлука о одлагању поступка одлучивања и доделе средстава по конкурсима за суфинансирање програма удружења грађана из области културе, културно уметничких друштава, осталих удружења грађана и удружења из области социо-хуманитарних делатности,
 2. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Оџаци,
 3. Решење о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима из делокруга општине Оџаци,
 4. Финансијски плана за јавни ред и безбедност саобраћаја на путевима из делокруга општине Оџаци за 2020. годину,
 5. Програм рада зимске службе 2020/2021. године.
 6. Закључак о утврђивању услова за остваривање права на регресирање дела трошкова превоза студената у међумесном саобраћају,
 7. Закључак о утврђивању дефицитарних струка студената за школску 2020/2021. годину,
 8. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Оџаци за период 01.01. – 31.12.2020. године,
 9. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бачки Брестовац по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. годину,
 10. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Лалић по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. годину,
 11. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бачки Грачац по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. годину,
 12. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Богојево по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020, годину,
 13. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Каравуково по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. годину,
 14. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Дероње по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. годину,
 15. Закључак о давању сагласности на Финанасијски план Месне заједнице Оџаци по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. годину,
 16. Закључак о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Српски Милетић по ребалансу буџета општине Оџаци за 2020. годину,
 17. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма одржавања чистоће на јавним површинама у општини Оџаци за 2020. годину, Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 18. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма уређења и одржавања јавних зелених површина у општини Оџаци за 2020. годину, Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 19. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма уређења и одржавања гробља у општини Оџаци за 2020. годину, Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 20. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за период 01.01.2020. – 30.09.2020. године,
 21. Решење о расподели текуће буџетске резерве.

Разматрана су и упућена Скупштини општине на усвајање следећа акта:

 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Оџаци за 2019. годину,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији општине Оџаци,
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији општине Оџаци,
 4. Предлог Измена Статута Месне заједнице Богојево и
 5. Предлог Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2021. годину
TOP