Одржана 46. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 46. седница Општинског већа општине Оџаци

46. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је данас, 06.10.2021. године у сали Општинског већа, са почетком у 09,00 часова.

На седници су усвојена следећа акта:

 1. Нацрт Одлуке о откупу посебних делова зграде на катастарској парцели број 563/2 К.О. Оџаци,
 2. Нацрт Одлуке о одузимању права коришћења и давања права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци,
 3. Нацрт Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци МЗ Српски Милетић,
 4. Нацрт Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци Добровољном ватрогасном друштву,
 5. Нацрт Одлуке о критеријумима за расподелу средстава из Буџета општине Оџаци за финансирање рада савета националних мањина,
 6. Предлог Решења о накнади штете настале штете услед уједа паса луталица,
 7. Предлог Решења о додели средстава за за суфинансирање трошкова превоза културно уметничких друштава и осталих удружења у области културе,
 8. Предлог Решења о радсподели средстава у области спорта,
 9. Нацрт Закључка о утврђивању највише 20% већег броја деце  од броја који се уписује у васпитну групу за радну 2021/2022 годину, у ПУ „Полетарац“ Оџаци,
 10. Предлог Закључка о расподели средстава за финансирање програма ватрогасних савеза на територији општине Оџаци за 2021. годину,
 11. Предлог Закључка о расподели средстава за финансирање програма ловачких удружења на територији општине Оџаци за 2021. годину.
 12. Предлог Одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки,
 13. Нацрт Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом,
 14. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве.
TOP