Одржана 29.седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 29.седница Скупштине општине Оџаци

29. седница Скупштине општине Оџаци одржана је у среду, новембра 2019.године, у скупштинској сали Спортског центра Оџаци.

 Седницом је председавао председник Скупштине општине Оџаци, Горан Ђаковић, а на седници су донета следећа акта:

Пословник о раду Скупштине општине,

Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци,

Одлука о Месним заједницама на територији општине Оџаци,

Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину,

Кодекс понашања службеника и намештеника Општинске управе општине Оџаци,

Решење о образовању Комисије за планове,

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Дероње и

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Оџаци.

TOP