Одржана 29. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 29. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је у скупштинској сали Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова одржана 29. седница Скупштине општине Оџаци.

На седници су усвојена следећа акта:

 

 1. Одлука о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе,
 2. Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 3. Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 4. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 5. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 6. Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци,
 7. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора и председника и чланова надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 8. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и председника и чланова надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 9. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Полетарац“ Oџаци за радну 2022/2023. годину,
 10. Закључак о усвајању Финансијског извештаја о раду Месне заједнице Српски Милетић,
 11. Закључак о давању сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за 2022.годину,
 12. Закључак о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Богојево, Дероње, Каравуково, оџаци, Ратково и Српски Милетић,
 13. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину,
 14. Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2023.годину,
 15. Закључак о давању сагласности и усвајању Предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Оџаци.
TOP