Одржана 24.седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 24.седница Скупштине општине Оџаци

24. седница Скупштине општине Оџаци одржана је у уторак, 11.јуна 2019.године, у скупштинској сали Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова. Седницом је председавао Председник Скупштине општине Оџаци Горан Ђаковић.

На седници су донета су следећа акта:

 Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Јелени Лопушини, јер је иста поднела оставку на одборнички мандат из личних разлога;

Одлука о постављању и уклањању монтажних објеката привременог карактера, коју је потребно донети да би се област коју регулише ова одлука решила у погледу објеката привременог карактера који се постављају на површинама јавне намене, али и потреба да се процедура издавања наведених површина реши на други начин,  с обзиром да се процедура у целости спроводи у Општинској управи која је од Дирекције за изградњу, након покретања поступка ликвидације  преузела и послове доделе јавних површина  ради постављања мањих монтажних објеката за које је одлуком из 2012.године била овлашћена Дирекција;

Одлука о расподели рада и радном времену у Дому здравља Оџаци,ради усклађивања нормативних аката према новом Закону о здравственој заштити  који је ступио на снагу 16.априла 2019.године. Сврха доношења ове Одлуке је остваривање права и обавезе оснивача да одлуком утврди недељни распоред, почетак и завршетак радног времена у Дому здравља у оквиру кога ће се обезбеђивати здравствена заштита од интереса за грађане на територији општине Оџаци;

Одлука о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације општине Оџаци;

 Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци, јер је Законом о накнадама  за коришћење јавних добара прописано да се актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде за коришћење јавних површина , олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.

Решење о разрешењу и постављењу члана општинског Штаба за ванредне ситуације општине Оџаци, из разлога постављења новог начелника Општинске управе општине Оџаци;

Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац, због поднете оставке Бојана Свилара на место председника Надзорног одбора ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац, због неспојивости функција јер је исти постављен на место заменика начелника Општинске управе општине Оџаци;

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ Бачки Брестовац;

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ратко Павловић Ћићко“ Ратково;

Закључак о утврђивању 20% већег броја деце за упис у ПУ „Полетарац“ Оџаци, на основу захтева ПУ „Полетарац“ Оџаци што је у складу са чланом 30. став 3. Закона о предшколском васпитању и образовању и

Закључак о усвајању Финансијског извештаја о раду МЗ Српски Милетић од 01.01.2018.- 31.12.2018. године.

TOP