Одржана 18. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 18. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је одржана 18. седница Скупштине општине Оџаци. Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, председавала је седницом која је одржана са почетком у 12 часова у скупштинској сали Спортског центра Оџаци.

Одборници су усвојили следећа акта:

 1. Одлука о буџету општине Оџаци за 2022. годину.
 2. Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2021. годину,
 3. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци,
 4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама,
 1. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредним погодбом,
 1. Кадровски план за Општинску управу и правобранилаштво општине Оџаци за 2022. годину,
 2. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 3. Решење о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 4. Решење о именовању директора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 5. Закључак о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2022. годину,
 6. Закључак о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину.
TOP