Одржана 17. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 17. седница Општинског већа општине Оџаци

17. седница Општинског већа општине Оџаци одржана је данас, 03.02.2021. године у сали Општинског већа, са почетком у 09,00 часова. На седници су усвојена следећа акта:

1. Решење о одређивању земљишта за потребе изградње стамбених јединица за социјално становање,

2. Финансијски план ЛАП-а за унапређење образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите Рома у општини Оџаци за 2021. годину,

3. Закључак о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице Ратково,

4. Закључак о давању сагласности на Програм уређења и одржавања гробља у општини Оџаци за 2021.годину  Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

5. Закључак о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина у општини Оџаци за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

6. Закључак о давању сагласности на Програм  обезбеђења јавне расвете на територији општине Оџаци за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

7. Закључак о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета општине Оџаци за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

8. Закључак о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама у општини Оџаци за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,

9. Закључак о давању сагласности на Програм одржавања чистоће и јавних зелених површина у Бачком Брестовцу за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,

10. Закључак о давању сагласности на Програм јавне расвете у Бачком Брестовцу за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,

11. Закључак о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета општине Оџаци за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,

12. Одлука о изменамa Плана јавних набавки.

TOP