Одржана 15. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 15. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је одржана 15. седница Скупштине општине Оџаци. Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, председавала је седницом која је одржана са почетком у 12 часова у вишенаменској сали Спортског центра Оџаци, након завршетка свечане седнице Скупштине.

Одборници су усвојили следећа акта

 1. Одлукa о откупу посебних делова зграде на катастарској парцели број 563/2 К.О. Оџаци,
 2. Одлукa о одузимању права коришћења и давања права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци,
 3. Одлукa о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци МЗ Српски Милетић,
 4. Одлукa о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци Добровољном ватрогасном друштву,
 5. Одлукa о критеријумима за расподелу средстава из Буџета општине Оџаци за финансирање рада савета националних мањина,
 6. Одлукa о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом,
 7. Решењe о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Оџаци,
 8. Решењe о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково,
 9. Решењe о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Богојево,
 10. Решењe о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“ Оџаци,
 11. Решењe о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Дероње,
 12. Решењe о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци,
 13. Решењe о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци,
 14. Решењe о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци,
 15. Решењe о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 16. Закључaк о утврђивању највише 20% већег броја деце  од броја који се уписује у васпитну групу за радну 2021/2022 годину, у ПУ „Полетарац“ Оџаци,
 17. Одлука о приступању изради Плана развоја општине Оџаци за период 2022.-2028. године,
 18. Одлука о измени и допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 2021. годину,
 19. Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци.
TOP