Одржана 13. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 13. седница Општинског већа општине Оџаци

Данас је одржана 13. седница Општинског већа. На седници, којој је председавао председник Општинског већа Горан Николић, усвојена су следећа акта:

1. Измена финансијског плана ЛАП-а за унапређење образовања, здравља, запошљавања и становања Рома у општини Оџаци за 2020. годину,

2. Решење о расподели текуће буџетске резерве,

3. Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијког надзора над пословима из изворне надлежности општине Оџаци,

4. Правилник о начину и поступку остваривања права на солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у општини Оџаци

TOP