Одржана 103. седница Општинског већа општине Оџаци

Одржана 103. седница Општинског већа општине Оџаци

Данас је одржана 103. седница Општинског већа општине Оџаци у сали Општинског већа, са почетком  у 9,00 часова. Седницом је председавао председник Општинског већа, Горан Николић.

На седници су усвојена следећа акта:

  1. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Оџаци за 2023. годину,
  2. Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Оџаци у 2023. години,
  3. Финансијски план ЛАП –а за унапређење образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите Рома у општини Оџаци за 2023. годину,
  4. Закључак о стављању ван снаге Правилника о ближем уређењу, планирању и спровођењу поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама,
  5. Решење о употреби текуће буџетске резерве,
  6. Решење о по жалби на Решење Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине,
  7. Закључак о утврђивању услова за добијање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе се инвалидитетом.
TOP