Одржана 10. седница Скупштине општине Оџаци

Одржана 10. седница Скупштине општине Оџаци

Данас је одржана 10. седница Скупштине општине Оџаци. Председник Скупштине општине Оџаци, Горан Ђаковић, председаво је седницом која је одржана у великој сали Спортског центра Оџаци.

Одборници су усвојили следећа акта:

 1. Одлука о ребалансу буџета општине Оџаци за 2021. годину,
 2. Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2021-2023. године,
 3. Измена Кадровског плана Општинске управе у Општинској управи и Павобранилаштву општине Оџаци,
 4. Одлука о одузимању права коришћења и давању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци - ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац,
 5. Одлука о одузимању права коришћења и давању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци - ЈКП „Услуга“ Оџаци,
 6. Одлука о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Оџаци,
 7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима,
 8. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Ратко Павловић Ћићко“,
 9. Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Оџаци у 2020. години,
 10. Закључак о усвајању Извештаја о раду за 2020. годину, Јавне установе „Спортски центар Оџаци“ Оџаци,
 11. Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва за 2020. годину,
 12. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину Туристичке организације општине Оџаци,
 13. Закључак о усвајању Финансијског извештаја Месне заједнице Бачки Грачац за 2020. годину.
TOP