Обилазак водовода и радова на замени цементно-азбестних водоводних цеви

Обилазак водовода и радова на замени цементно-азбестних водоводних цеви

Председник општине Оџаци Горан Николић обишао је радове на два пројекта, који се изводе у нашој општини. Ради се о пројектима санације постојеће водоводне и дистрибутивне мреже у Оџацима, као и о пројекту доградње и реконструкције посторојења за припрему воде за пиће.

Реализацијом ова два значајна пројекта створиће се услови за редовно снабдевање грађана пијаћом водом. Пројекат замене дотрајалих цементно-азбестних водоводних цеви за циљ има рационализацију у потрошњи воде и стварање услова за несметано снабдевање, без учесталих прекида због пуцања старих цеви. Вредност радова на овој, трећој по реду деоници, замене водоводних цеви износи око 12 милиона динара.

Када је реч о доградњи и реконструкцији посторојења за припрему воде за пиће, завршетком ових радова добиће се знатно омекшана воде, што ће резултирати смањењем кварова на водоводним инсталацијама и уређајима.

TOP