Обавештење Штаба за ванредне ситуације послодавцима - накнада зараде

Обавештење Штаба за ванредне ситуације послодавцима - накнада зараде

Обавештавају се послодавци са територије Општине Оџаци (ван јавног сектора) да је Влада Републике Србије дана 02.04.2020. године донела Закључак којим се препоручује послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно накнада плате (у даљем тексту: накнада зараде), тако да запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања нових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

Препоручује се послодавцима да остваривање права из овог закључка обезбеде запосленима, и то тако да:

  1. за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате из својих средстава;
  2. почев од 31. дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате тако што ће из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за накнаду зараде.
  3. Одсуство са рада из овог закључка запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.

Овај закључак је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр.50/2020.

 

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ОБАВЕШТЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ И ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

TOP