Обавештење Штаба за ванредне ситуације послодавцима - коришћење годишњих одмора

Обавештење Штаба за ванредне ситуације послодавцима - коришћење годишњих одмора

Обавештавају се послодавци са територије Општине Оџаци да је Влада Републике Србије дана 07.04.2020. године донела Закључак којим се препоручује послодавцима на територији РС, да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину закључно са 31. децембром 2020. године.

Запосленима којима је у условима ванредног стања, омогућено обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), послодавац је дужан да омогући коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно закључно са 30. јуном 2020. године.

Такође, препоручује се послодавцима, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, при упућивању запослених на одсуство са рада, у складу са законом, предност дају коришћењу годишњих одмора запослених.

 

Овај закључак је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр.52/2020-7.

 

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ОБАВЕШТЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ И ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

TOP