Обавештење о расписаним огласима за ученике средњих школа

Обавештење о расписаним огласима за ученике средњих школа

Председница општине Оџаци, након донетих Закључака од стране Општинског већа општине Оџаци, расписала је следеће огласе: 

  1. Оглас за доделу повластица на месечне карте редовних ученика средњих школа за наставну 2019/2020 годину, 
  2. Оглас за остваривање права на регресирање трошкова превоза редовних ученика средњих школа, који станују у месту где се налази школа и путују викендом, а имају пребивалиште на територији општине Оџаци за наставну 2019/2020 годину и 
  3. Оглас за остваривање права на рефундацију трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Оџаци за наставну 2019/2020 годину. 

Комплетни текстови огласа могу се погледати на званичној интернет презентацији општине Оџаци, путем следећих линкова: 

1. https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/oglas-za-dodelu-povlastica-na-mesecne-karte-redovnih-ucenika-srednjih-skola-za-nastavnu-2019-2020-godinu,

2. https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/oglas-za-ostvarivanje-prava-na-regresiranje-troskova-prevoza-redovnih-ucenika-srednjih-skola и

3. https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/oglas-za-ostvarivanje-prava-na-refundaciju-troskova-smestaja.

TOP