Обавештење о поднетом за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину АМБАЛАЖЕРКА ДОО Београд 21.06.2021

Обавештавамо јавност да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ“, чија реализација се планира на кат. парц. бр. 1415/8 К.О. Српски Милетић, на територији општине Оџаци, од стране носиоца пројекта „АМБАЛАЖЕРКА” Д.О.О., Београд из Бегаљице, ул. Борица Кидрича бр. 36.

 

            Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну Студију о процени утицаја у просторијама Општинске Управе Оџаци, у улици Кнез Михајлова 24, у канцеларији бр. 27, у периоду од 22.06.2021. до 12.07.2021. године, у времену од 08 до 14 часова.

 

            ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној Студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Општинске Управе Оџаци, у канцеларији број 23, дана 16.07.2021. године у времену од 11 часова.

 

            У јавној презентацији и јавној расправи  о предметној Студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

TOP