Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци

Чланом 239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (”Сл.гласник РС“, бр.95/2О 18) је прописано да јединица локалне самоуправе општим актом утврђује висину накнаде за коришћење јавних површина, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине , као и надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.

Одељење за финансије и јавне приходе ће у складу са законом и Статутом оппштине Оџаци упутити Јавни позив и спровести јавну расправу где ће заинтересовани грађани и правна лица моћи доставити своје писане примедбе, сугестије и предлоге на нацрт Одлуке.

Након завршетка јавне расправе, Одељење за финансије и јавне приходе ће сачинити писмени извештај о спроведеној јавној расправи.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије на нацрт ове одлуке у писменом облику, најкасније до 29.05.2019. године до 10 часова, путем писарнице Општинске управе општине Оџаци, Кнез Михајлова 24. Оџаци. Примедбе и сугестије које стигну након назначеног рока, неће се разматрати.

Јавна расправа ће се одржати 29.05.2019. године у 10,30 часова, у сали Општинског већа Општине Оџаци, када сва правна и физичка лица могу образложити своје примедбе и сугестије упућене током јавног увида.

Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци биће објављен на званичној интернет презентацији општине Оџаци www.odzaci.rs и на огласним таблама општинске управе општине Оџаци.

 

Оверени и потписани текст Обавештења погледајте ОВДЕ

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци

Програм Јавне расправе о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци

 

TOP