Обавештење о отпочињању рада на одлуци о приступању изради измена и допуна просторног плана општине Оџаци

Обавештење о отпочињању рада на одлуци о приступању изради измена и допуна просторног плана општине Оџаци

На основу члана 106. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, број 2/2019, општинска управа општине Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, обавештава јавност да је отпочела рад на припреми Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана општине Оџаци. Изменом и допуном Плана потребно је, на основу иницијативе председника општине, број 03-1-9/2020-I од 21.01.2020. године створити услове за привлачење нових инвеститора на подручју општине. Циљ израде Измена и допуна  Плана јесте стварање планског основа за обављање делатности 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају на к.п. број 2093/1 и 2093/2 к.о. Богојево.

 

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ОБАВЕШТЕЊА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

TOP