Обавештење о отпочињању рада на одлуци о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације луке Дунав Богојево

Обавештење о отпочињању рада на одлуци о приступању изради измена и допуна плана детаљне регулације луке Дунав Богојево

На основу члана 106. Статута општине Оџаци („Сл.лист општине Оџаци“, број 2/2019, општинска управа општине Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, обавештава јавност да је отпочела рад на припреми Одлуке о изради Измена и допуна ПДР ЛУКЕ ДУНАВ БОГОЈЕВО. Повод за израду Измена и допуна Плана je потреба да се омогући другачије просторно позиционирање појединачних терминала Луке Богојево, имајући у виду измену прописа којима се уређују луке од усвајања Плана детаљне регулације Луке „Дунав“ Богојево, као и да се предвиде другачији капацитети планираних терминала, те укидање терминала који су предвиђени Планом детаљне регулације Луке „Дунав“ Богојево.

 

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ОБАВЕШТЕЊА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

TOP