Oбавештењe о обустављању саобраћаја током санације путева на територији општине Оџаци

Oбавештењe о обустављању саобраћаја током санације путева на територији општине Оџаци

Обавештава се јавност да је у периоду од 02.09.2021. године до 31.12.2021. године планирано извођење радова на санацији путева (делова уличне мреже) у насељеним местима у оптини Оџаци: Српски Милетић, Лалић, Дероње, Богојево, Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Каравуково и Ратково.

Током извођења радова биће обустављен саобраћај на предметним локацијама, а саобраћаће се заобилазним правцима.

Радови на санацији путева изводиће се на следећим локацијама:

 

Српски Милетић

  • Улица Његошева, од кућног бр. 18 до раскрснице са улицом Шумадијска

2)   Улица Вука Караџића,

 - од раскрснице са Јабланичком до границе парцеле, у смеру раскрснице са Стојана

    Љубића ....180,0m

 - од кућног бр. 16 до раскрснице са Владимира Букилића и припадајућом лепезом ...

   120,0m.

 

Лалић

  • Улица Јана Хуса, од кућног бр. 10 до раскраја улице, у смеру пораста кућних бројева (до бр. 40 и скретања према евангелистичком гробљу).

 

Дероње

1) Улица Краља Петра I,

    - од раскрснице са државним путем I Б реда бр. 12 Оџаци- Бачка Паланка до раскрснице са

      улицом Арсенија III Чарнојевића..............................   350,0m

  - од кућног бр. 50 до кућног бр. 50А, (део између  раскрснице са улицом Његошевом).....   

   30,0 m

  • Улица Светозара Милетића, од раскрснице са улицом Краља Петра I Карађорђевића и припадајућом лепезом до границе парцеле, у смеру раскрснице са државним путем I Б реда бр. 12 Оџаци- Бачка Паланка
  • Улица Његошева, од раскрснице са улицом Краља Петра I Карађорђевића и припадајућом лепезом до границе парцеле, у смеру раскрснице са државним путем I Б реда бр. 12 Оџаци- Бачка Паланка

 

Богојево

  • Улица Кишфалуди Карла, од раскрснице са улицом Дорословачка и припадајућом лепезом

 

Бачки  Брестовац

1) Улица Маршала Тита:

    - Од раскрснице са улицом Стевана Синђелића до краја парцеле бр. 2385 к.о. Бачки

       Брестовац  - у смеру гробља ........ 385,0 m

 -  од границе парцеле бр. 5243 к.о. Бачки Брестовац, у смеру гробља ............ 85,0 m

 

Бачки Грачац

  • Улица Ђуре Ћалића, од раскрснице са улицом марка Орешковића до раскрснице са улицом Биће Кесића и припадајућим лепезама на раскрсницама са улицама Марка Орешковића, ЈНА, Маршала Тита и Биће Кесића

 

Каравуково

  • Улица Иве Андрића, од раскрснице са улицом Иве Лола Рибара до краја асфалтираног дела коловоза

 

Ратково

1)   Раскрсница улица Војводе Степе и Николе Тесле,

  - Војводе Степе  ......... 80,0 m   са припадајућом лепезом

  - Николе Тесле  ....... 20,0 m

  • Улица Партизанска, од раскрснице са улицом Маршала Тита, и припадајућим лепезама са улицама Маршала Тита, Петра Драпшина, Цара Душана, Војводе Мишића до границе парцеле, у смеру раскрснице са  државним путем IIА реда бр.111 Оџаци- Нови Сад.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

TOP