Обавештење о даљем раду Интерресорне комисије

Обавештење о даљем раду Интерресорне комисије

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и мерама Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавању ширења корона вируса, а придржавајући се процедура и начина рада у периоду ванредног стања које је прописао оснивач Комисије за процену потреба за додатном образовном , здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом обавештавамо вас о даљем раду Интерресорне Комисије.

Упућивање захтева , достављања података и пратеће документације можете послати на email: slobodan.svilenkovic@odzaci.rs. Комисија ће након тога узети предмет у обраду уз поштовање горе наведених процедура и прописа.

 

Контакт особа : Координатор Комисије дипл.правник Слободан Свиленковић

 

TOP