Обавештење Министарства одбране о увођењу у војну евиденцију

Обавештење Министарства одбране о увођењу у војну евиденцију

„На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (Сл. гласник РС бр. 88/09, 95/10 и 36/18) и члана 4 став З. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. гласник РС”, број 100/11, 60/15 и 40/19), Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2003. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта фођена од 1991. до 2002. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евинденцију по општем позиву може се извршити у Центру Министарства одбране Сомбор или општинској канцеларији Центра Министарства Одбране, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 18. јануара до 28. фебруара 2021. године и то:

  • у ЦМО Сомбор, сваким радним даном од 09.00 до 15.00 часова,
  • у Општинској канцеларији Апатин, понедељком, од 09.00 до 15.00 часова, - у Општинској канцеларији Оџаци, уторком, од 09.00 до 15.00 часова, - у Општинској канцеларији Кула, средом, од 09.00 до 15.00 часова.

Лица која се уводе у војну евиденцију треба да понесу личну карту на увид. Уколико не поседују личну карту, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству важећу путну исправу.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништу Републике Србије.”

TOP