Нови капацитети и нове могућности запошљавања

Нови капацитети и нове могућности запошљавања

Општина Оџаци је закључила Уговор о реализацији пројекта бр. 601/25  “New capacities and new job opportunities“  (Нови капацитети и нове могућности запошљавања), који финансира Европска унија из средстава ИПА 2016 кроз Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ од 04.09.2019. године.

Циљ пројекта је да се стручно обучи на радном месту 20 изабраних корисника ромске популације а да 30 корисника похађа позивно-усмерену обуку из разлога повећања конкурентности истих на тржишту рада.

TOP