Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације 13.07.2020.

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације 13.07.2020.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 13.07.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

            Тачка I. из Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 03-30-123/IV-02 од дана 10.07.2020. године мења се и гласи: „Пијаце на територији општине Оџаци настављају са радом у ситуацији у којој морају да се придржавају мера за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, под следећим условима:

  1. Сви продавци морају да користе заштитне маске за лице и рукавице током боравка и пружања услуга на пијаци;
  2. Сви купци при боравку на пијаци су у обавези да користе заштитне маске за лице уз обавезно држање физичке дистанце од најмање 2 метра од следећег купца;
  3. Свака тезга за продају пољопривредних и осталих производа мора бити јасно оивичена заштитном баријером;
  4. Управљач пијаце је у обавези да организује рад и продају пољопривредних и осталих производа на начин да се ограничи број лица која могу истовремено бити присутна на пијаци и то на начин да у односу на укупну површину пијаце, на свака 4m² може бити присутно једно лице“.

ПОТПИСАНИ И ОВЕРЕНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

TOP