Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације 10.07.2020.

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације 10.07.2020.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 10.07.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

  1. Због актуелне епидемиолошке ситуације у циљу заштите здравља становништва од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, почев од 13.07.2020. године па до даљег, престају са радом пијаце на територији општине Оџаци.
  2. Забрањује се организовано окупљање више од 10 (десет) људи на јавним просторима, у затвореном простору и отвореном простору, уз обавезну физичку дистанцу од најмање 1,5 метар.
  3. У свим јавним затвореним просторима, односно објектима, као и у свим привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима, угоститељским објектима, баштама и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга, ограничава се број лица која могу бити истовремено присутна у објекту, тако да на свака 4m² може бити присутно једно лице.
  4. На улазу у објекте из тачке III. ове наредбе мора бити јасно истакнута површина и број лица који могу бити истовремено присутна у објектима.
  5. Наређује се Општинској управи општине Оџаци, Одељењу за инспекцијске послове и заштиту животне средине да организује рад тако да сви делови инспекцијских служби врше надзор над применом мера из ове наредбе.
  6. Привремене мере из ове наредбе остају на снази док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 или док се одлуком Владе Републике Србије у зависности од епидемиолошке ситуације мере другачије не одреде.
  7. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

 

ПОТПИСАНИ И ОВЕРЕНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

TOP