Незапослене мајке на територији АП Војводине од 01.01.2019. године добијају матерински додатак за треће, односно четврто дете

Незапослене мајке на територији АП Војводине од 01.01.2019. године добијају матерински додатак за треће, односно четврто дете

Одељење за друштвене делатности Oпштинске управе Оџаци обавештава грађане општине Оџаци да је 01.01. 2019. године ступила на снагу Одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за 3 односно 4 дете. Покрајинска Скупштина је ову Одлуку донела 20.12.2018.године  (Сл.лист АПВ,, бр. 60/2018). Одлука се односи на  све незапослене мајке које испуњавају следеће услове:

  1. да је држављанка РС,
  2. да у тренутку рођења 3 или 4 детета има пребивалиште најмање годину дана на територији АПВ,
  3. да непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења као и
  4. да се налази на евиденцији НСЗ најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно.

Захтев за остваривање права за матерински додатак са потребном документацијом подноси се најкасније до навршених 6 месеци живота трећег односно 4 детета Општинској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева. Изузетно, за 3., односно 4. дете које је рођено у периоду од 1.јула 2018. до 31.децембра 2018. године мајке ће  моћи да поднесу захтев најкасније до 30.јуна 2019.године.

TOP