Листа вредновања и рангирања пријављених програма из области културе и осталих удружења грађана

Листа вредновања и рангирања пријављених програма из области културе и осталих удружења грађана

На основу Закључaка о суфинансирању пројеката удружења грађана од 26.02.2021. године, као и  Јавног конкурса општинe Оџаци за суфинансирање програма од 01.03.2021.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава за суфинансирање програма удружења грађана сачинила је дана 04.06.2021.  листе вредновања и рангирања пријављених програма из области:

 

КУЛТУРА

 

ОСТАЛА УДРУЖЕЊА

TOP