КОНТАКТ

КОНТАКТ

Особа за контакт - руководилац програма: Јелена Чучковић, менаџер енергетске ефикасности енергетике јавног сектора

Контакт телефон: 069 220 4981

мејл адреса: jelena.cuckovic@odzaci.rs

TOP