Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Оџаци у 2020. години

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Оџаци у 2020. години

Општинско веће општине Оџаци је на 93. седници, одржаној дана 06.01.2020. године расписало конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Оџаци у 2020. години.

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса на званичној интернет презентацији општине Оџаци (www.odzaci.rs) и у листу „Наше новине“, од 06.01.2020. године до 27.01.2020. године до 15 часова.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Оџаци,  www.odzaci.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Оџаци, Општинско веће општине Оџаци, ул.Кнез Михајлова бр. 24, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Оџаци у 2019. години”.

Комплетан текст Конкурса и потребни обрасци могу се преузети путем следећих линкова:

Текст Конкурса

Буџет пројекта

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - Образац 1

Наративни и финансијски извештај Образац 2

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Оџаци www.odzaci.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 07 до 15 часова на телефон: 025/466-047.

 

 

TOP