Конкурс за доделу новчаних накнада - подстицаја за ученике средњих школа ромске националности са територије општине Оџаци

Конкурс за доделу новчаних накнада - подстицаја за ученике средњих школа ромске националности са територије општине Оџаци

        Председник општине је расписао

                                                       КОНКУРС

ЗА  ДОДЕЛУ   НОВЧАНИХ   НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА  ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Право на доделу новчане надокнаде – подстицаја за ученике средњих школа ромске националности  са пребивалиштем на подручју општине Оџаци који испуњавају следеће услове:

  • да су ромске националности(потврда из Канцеларије за ромска питања да се налази у бази података о националној припадности),
  • да имају пребивалиште на територији општине Оџаци и
  • да су први пут уписали прву, другу, трећу и четврту годину средње школе.

Потребна документација:

  1. пријава- захтев (образац број 1) – преузима се у Канцеларији за ромска питања,
  2. потврда из школе да је први пут уписао/ла прву, другу, трећу и четврту годину,
  3. фотокопија личне карте,
  4. фотокопија текућег рачуна,
  5. потврда да су ромске националности и
  6. пријава пребивалишта на територији општине Оџаци.

     Конкурс ће бити отворен  од 05.02.2019. до 12.02.2019. године. 

    Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске  управе  општине Оџаци, као  и   средствима јавног информисања.

     Подношење и пријем документације почиње од 05.02.2019.године.

   Захтеви се предају на писарници у затвореној коверти са назнаком за конкурс „Додела новчаних накнада – подстицаја за ученике средњих школа ромске националности“.

  Непотпуна и неблаговремена документација се неће разматрати.                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                              

 

TOP